Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

News

Beslissingen tussenkomsten voor internationale reis- en verblijfskosten

22.02.2018

In het kader van het reglement voor tussenkomsten voor internationale reis- en verblijfskosten van cultureel-erfgoedorganisaties werden in januari 2018 drie aanvragen ingediend.

De minister besliste om aan deze organisaties een subsidie toe te kennen.

De aanvragers krijgen de kans om in het buitenland deel te nemen aan internationale netwerken, werk- en leerervaringen op te doen, duurzame contacten op te bouwen of competenties te verwerven. De verworven kennis wordt binnen de eigen organisatie en met het veld gedeeld. Om deze reden wordt er gevraagd te rapporteren via de projectendatabank van FARO.

 

Naam Organisatie

Land

Stad

Subsidiebedrag

MSK

Rusland

Moskou

1.700 euro

MAS

USA

Washington, Chicago, Milwaukee en Rapid City

2.750 euro

KADOC

USA

Washington, Chicago, Milwaukee en Rapid City

2.750 euro

TOTAAL

 

7.200 euro