Uitvoerder van het kunsten-en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

What can we do for you?

De uitvoering van het beleid voor de professionele kunsten is in handen van Kunsten en Erfgoed. Uitzonderingen hier op vormen het filmbeleid en het geïntegreerd letterenbeleid. Hiervoor zijn andere actoren bevoegd: 

 

Het Kunstendecreet

Het Kunstendecreet regelt de ondersteuning van de professionele kunsten in Vlaanderen. Kunsten en Erfgoed staat in voor de uitvoering hiervan.

Dit Kunstendecreet werd in 2004 door het Vlaamse Parlement goedgekeurd. De grote vernieuwing van het decreet was dat er voor het eerst een open en samenhangend kader werd gecreëerd voor alle kunstvormen.  

In 2004 keurde Vlaamse Parlement het Kunstendecreet goed, dat voor het eerst een open en samenhangend kader bood voor alle kunstvormen.

De voornaamste kenmerken van het Kunstendecreet:

 • één decreet voor het volledige professionele kunstenveld
 • ondersteuning voor:
  • audiovisuele kunsten
  • architectuur
  • beeldende kunsten
  • dans
  • muziek
  • muziektheater
  • vormgeving, … 
 • een uniform systeem van subsidiëring
 • commissies voor de artistieke beoordeling
 • zakelijke kwaliteitsbeoordeling door de administratie 
 • beslissing door de minister van Cultuur voor de projecten en door de Vlaamse Regering voor de structurele werking
 • kunstensteunpunten:
  • Instituut voor Beeldende, Audiovisuele en Mediakunst (BAM)
  • Muziekcentrum Vlaanderen (MCV)
  • Vlaams Architectuurinstituut (VAi)
  • Vlaams Theaterinstituut (VTi)
 • Instellingen van Vlaamse Gemeenschap:
  • Vlaamse Opera
  • deSingel
  • Ancienne Belgique, …

Uitgangspunten van het Kunstendecreet:

 • openheid en flexibiliteit
 • schottenloosheid
 • respect voor eigenheid van disciplines.
   

Subsidies

Het Kunstendecreet biedt subsidielijnen voor:

 • organisaties (ensembles, gezelschappen, kunstencentra, werkplaatsen, …)
  • werkingssubsidies (2 of 4 jaar)
  • projectsubsidies
 • individuele kunstenaars
  • ontwikkelingsgerichte beurzen
  • projectsubsidies
  • creatieopdracht
 • subsidiëring van niet-literaire publicaties en opnameprojecten (CD en DVD) 
 • internationale initiatieven:
  • internationale projecten
  • voorbereiding van een internationaal project binnen een Europees subsidieproject
  • internationale werkverblijven
  • internationale netwerkorganisaties
  • tegemoetkoming in internationale reis-, verblijf- en transportkosten
  • niet-literaire vertalingen.

In 2013 werd er een nieuw kunstendecreet goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Dit decreet treedt stapsgewijs in werking. Aanvragen voor  subsidies volgens dit nieuwe decreet zullen vanaf de herfst van 2015 kunnen worden ingediend. 
 

Ondersteuning

Het agentschap ondersteunt de professionele kunsten ook via volgende initiatieven: