Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Projectsubsidies

Hieronder vindt u een overzicht van de goedgekeurde projecten, met telkens de naam van de indiener, de titel van het project, een korte beschrijving van het project en het toegekende bedrag. De subsidies worden toegekend op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012. De projecten tot en met 2013 werden gesubsidieerd op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet van 2008.


2017

Overzicht projectsubsidies 2017 - eerste ronde (PDF)

Overzicht projectsubsidies 2018 - tweede ronde (PDF)

Overzicht subisdies pilootprojecten waarderen 2017 (PDF)

2016

Overzicht projectsubsidies 2016 - tweede ronde (PDF)

Overzicht projectsubsidies 2016 - eerste ronde (PDF) 


2015

Overzicht projectsubsidies 2015 - tweede ronde (PDF)

Overzicht projectsubsidies 2015 - eerste ronde (PDF)


2014

Overzicht projectsubsidies 2014 - tweede ronde (PDF) 

Overzicht projectsubsidies 2014 - eerste ronde (PDF) 

 

Projectendatabank

De afdeling Cultureel Erfgoed neemt, in samenwerking met FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, het initiatief om projecten te ontsluiten via een online projectenbank. Deze projectenbank wordt door FARO beheerd en bevat informatie over projecten die binnen de Cultureel-erfgoeddecreten van 2008 en 2012 worden gesubsidieerd.

Projectendatabank (website FARO)