Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Samenwerkingsverbanden voor internationale profilering

De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 27 september 2013 beslist een werkingssubsidie toe te kennen aan 3 samenwerkingsverbanden met het oog op de internationale profilering van kunstcollecties.

Samenwerkingsverbanden voor internationale profilering 2014-2018