Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Formulieren

Cultureel Erfgoed - Verplichte bijlagen

Samenwerking - alle projecten

Indien u een samenwerking aangaat in het kader van een projectsubsidie, dan legt u deze vast via volgende bijlage:

Landelijk of internationaal project voor cultureel-erfgoedwerking

Vraagt u een projectsubsidie aan voor een landelijk of internationaal project voor cultureel-erfgoedwerking, dan vult u volgende verplichte bijlage in:

Internationaal project dat cofinanciering

Vraagt u een projectsubsidie aan voor een internationaal project dat cofinanciering vereist, dan vult u volgende verplichte bijlage in:

Inhaalbeweging digitale collectieregistratie

Vraagt u een projectsubsidie aan in het kader van de inhaalbeweging digitale collectieregistratie voor collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties, dan vult u volgende verplichte bijlage in:

 


Kunsten

Bijlage activiteiten, medewerkers en begroting


Download

Bijlage activiteiten, medewerkers en begroting (Excel)


Wie

U vult dit formulier in als u in het kader van het nieuwe Kunstendecreet een aanvraag, een plan of een verslag indient voor een projectsubsidie aan kunstenaars/organisaties en een werkingssubsidie voor organisaties.
 
Opgelet: aanvragers/ontvangers van beurzen hoeven dit formulier niet in te vullen!


Wat

Dit formulier is bedoeld om ons informatie te geven over de activiteiten, medewerkers en de begroting of afrekening in het kader van uw subsidie(aanvraag), uw actieplan of uw verslag.


Wanneer

Telkens als u via KIOSK een aanvraag, actieplan of werkingsverslag indient, bezorgt u ons eveneens deze ingevulde bijlage.


Meer info

Een toelichting bij de verschillende tabbladen vindt u in het formulier zelf. U neemt ook best vooraf het tabblad identificatie en de veelgestelde vragen door.


Note to foreign applicants

The template regarding the activities, contributors and budget is not mandatory for foreign applicants. Please use any free format for a detailed budget of costs and income.