Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Cultureel erfgoed - verplichte bijlagen

Werkingssubsidies dienstverlenende rol op regionaal niveau

Vraagt u een werkinssubsidie aan voor een dienstverlenende rol op regionaal niveau (cultureel-erfgoedconvenant), dan vult u voor de begroting volgende verplichte bijlage in:

KIOSK vraagt om de bijlage op te laden.

Samenwerking - alle projecten

Indien u een samenwerking aangaat in het kader van een projectsubsidie, dan legt u deze vast via volgende bijlage:

Landelijk of internationaal project voor cultureel-erfgoedwerking

Vraagt u een projectsubsidie aan voor een landelijk of internationaal project voor cultureel-erfgoedwerking, dan vult u volgende verplichte bijlage in:

Internationaal project dat cofinanciering

Vraagt u een projectsubsidie aan voor een internationaal project dat cofinanciering vereist, dan vult u volgende verplichte bijlage in:

Inhaalbeweging digitale collectieregistratie

Vraagt u een projectsubsidie aan in het kader van de inhaalbeweging digitale collectieregistratie voor collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties, dan vult u volgende verplichte bijlage in: