Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Cultureelerfgoeddecreet 2017

Bestuurlijke veranderingen, het stroomlijnen van procedures binnen het cultuurbeleid en de implementatie van bepaalde krachtlijnen uit de Conceptnota Naar een duurzame cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen (PDF) vormen de aanleiding voor een nieuw Cultureelerfgoeddecreet. Veel elementen van het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012, zoals het kwaliteitslabel voor collectiebeherende organisaties en de indeling van en werkingssubsidies aan collectiebeherende organisaties, werden behouden.

Het Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017 introduceert functies en rollen als belangrijke nieuwe begrippen. Ontdek de hoofdlijnen van het Cultureel-erfgoeddecreet van 2017.

Het decreet werd voorgelegd aan verschillende adviesorganen. De adviezen en de parlementaire procedure resulteerden nog in wijzigingen of amendementen op de eerste versie van de tekst.

In het decreet staat voor de allereerste keer een strategische visienota ingeschreven. Op 31 maart 2017 stelde minister Sven Gatz zijn strategische visienota voor aan de Vlaamse Regering.


Het decreet wordt verder aangevuld door een uitvoeringsbesluit. Daarin worden de voorwaarden nog preciezer omschrijven, procedures verfijnen, systemen van evaluatie en controle inbouwen.