Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Steunpunt voor Cultureel Erfgoed

Het ondersteunen van het steunpunt is niet opgenomen in het decreet. Voor het cultuurbrede afstemmen van de taken en rollen van intermediaire structuren worden de steunpunten voor alle culturele sectoren op dezelfde manier geherdefinieerd.
 
Een overgangsbepaling voorziet dat de huidige subsidiëring van Faro. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed wordt voortgezet op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012, tot een nieuwe regelgeving van toepassing is.