Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Inleiding

Dit decreet werd in de periode juli 2016 - januari 2017 voorgelegd aan verschillende adviesorganen. Na de definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering op 9 december 2016, werd het ontwerp van decreet overgemaakt aan het Vlaams Parlement. De adviezen en de parlementaire procedure resulteerden nog in wijzigingen of amendementen op de eerste versie van de tekst.