Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Belgische Voorzitterschap van de Raad van Europa