Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Regelgeving

Op 13 december 2013 werd het Kunstendecreet (pdf) goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Dit decreet creëerde een nieuw kader voor de ondersteuning van de professionele kunsten in Vlaanderen.

De nieuwe regelgeving is gebaseerd op:

  • De resultaten van een grondige evaluatie en bevraging van de kunstensector door de administratie, uitgevoerd in de herfst van 2012. Die bevraging leverde een aantal duidelijke te remediëren pijnpunten op, maar ook de vraag naar nieuwe ondersteuningsinstrumenten en een andere organisatie van de kwaliteitsbeoordeling en het beleidskader.
  • De conceptnota Vernieuwing van het Kunstendecreet en beleidskader kunsten (pdf) van minister Schauvliege. Deze conceptnota pleitte voor een vernieuwing van het Kunstendecreet en het beleidskader kunsten, en gaf ook de krachtlijnen aan.
  • Naast minister Schauvliege lanceerde ook Vlaams Parlementslid Bart Caron een conceptnota in verband met de herziening van het Kunstendecreet.
  • Daarnaast organiseerde de commissie Cultuur van het Vlaams Parlement hoorzittingen naar aanleiding van beide conceptnota’s.

Het volledige dossier over het nieuwe Kunstendecreet vindt u op de website van het Vlaams Parlement.

Met het wijzigend decreet (pdf) van 8 mei 2015 is het nieuwe Kunstendecreet op een aantal vlakken aangepast. De nodige herzieningen werden doorgevoerd om een vlottere uitvoering van het decreet te garanderen en een aantal onnauwkeurigheden in de oorspronkelijke tekst recht te zetten.

De geconsolideerde versie van het Kunstendecreet vindt u terug in de Vlaamse Codex.