Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

38 miljoen euro meer voor Cultuur dankzij Tax shelter podiumkunsten

19.03.2018
Two Dancers
Two DancersTwo Dancers

De invoering van de tax shelter voor de podiumkunsten is een jaar oud. Op basis van een rapport van het Departement Cultuur, Jeugd en Media blijkt dit startjaar zeer succesvol te zijn geweest. Er waren 204 aanvragen van Vlaamse podiumkunstenorganisaties, voor producties in alle disciplines maar vooral klassieke muziek en theater, voor een ingeschatte totale bruto investering van 38,8 miljoen euro.

De tax shelter voor audiovisuele producties is een systeem waarbij investeerders een fiscaal voordeel kunnen genieten. Het bestaat sinds 2004 en leverde al voor honderden miljoenen investeringen op. Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz en zijn Franstalige collega Alda Greoli stelden federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt voor om die tax shelter ook open te stellen voor de podiumkunsten (ballet, dans, klassieke muziek, musical, muziektheater, opera, theater en totaalspektakel). Dat gebeurde bij wet op kerstdag 2016.

Het Departement CJM heeft, een jaar nadat het systeem in werking is getreden, een eerste rapport klaar over de resultaten van Vlaamse aanvragers. De opbrengsten van deze tax shelter zijn immers nog onder voorbehoud, omdat ze gebaseerd zijn op de ramingen die werden ingediend bij de aanvraag tot erkenning. Een behoorlijk deel van de investeringen zal pas effectief in 2018 gebeuren.

Lees meer