Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Aangekondigde besparingen

14.11.2019

Vrijdag stonden de beleidsnota’s Cultuur, Jeugd en Media voor de periode 2019 – 2024 op de agenda van de Vlaamse Regering.

Vrijdag stonden de beleidsnota’s Cultuur, Jeugd en Media voor de periode 2019 – 2024 op de agenda van de Vlaamse Regering.

Daarnaast bezorgde de Vlaamse Regering vrijdag ook het begrotingsvoorstel voor 2020 aan het Vlaams Parlement. De begroting moet uiterlijk eind december goedgekeurd worden.

Dit zal leiden tot een aanpassing van de bedragen voor de werkingssubsidies. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media zal die bedragen conform het begrotingsvoorstel communiceren via deze website op 20 november.

Dit begrotingsvoorstel zal ook impact hebben op de toekenning van de projectsubsidies. Hierover zullen we voor eind november communiceren.