Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Aangekondigde besparingen op subsidies cultuur – Stand van zaken

25.11.2019

Op donderdag 28/11 komt de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement opnieuw samen om zich te buigen over de aangekondigde besparingen en de uitgavenbegroting voor het beleidsveld Cultuur.

Aangezien de besprekingen tot dan on hold staan, kunnen we op dit moment geen nieuwe informatie over de werkingssubsidies 2020 bekendmaken. We volgen uiteraard alles op de voet. Het verslag van de vorige commissievergadering (14/11), waarin de beleidsnota Cultuur werd toegelicht, vind je op de website van het Vlaams Parlement.