Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Aankoop handschrift ’t Dor Wert Groeyende

29.02.2016
’t Dor Wer Groeyende
’t Dor Wer Groeyende’t Dor Wer Groeyende

Eind 2015 kocht de Vlaamse overheid het verzamelhandschrift ‘t Dor Wert Groeyende. Dit Lierse Rederijkershandschrift staat sedert 21 maart 2014 in de 'Lijst van het roerend cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap', de zogenaamde Topstukkenlijst. Het handschrift bevat achttien toneelstukken geschreven door verschillende, bekende en minder bekende, auteurs. De teksten, die bestemd waren voor de Lierse rederijkerskamer De Groeiende Boom werden, op twee uitzonderingen na, allemaal geschreven en voor het eerst opgevoerd tussen 1734 en 1803.

De motivatie voor de opname in de Topstukkenlijst luidde: “De rederijkerij in Vlaanderen wordt geassocieerd met de zestiende en zeventiende eeuw. Toch brachten de rederijkerskamers ook in de achttiende eeuw nog heel wat toneelliteratuur voort. De toneelstukken van De Violieren/Olijftak in Antwerpen en De Fonteine in Gent getuigen daarvan. In de kleinere steden bleef de rederijkerij een bijzondere rol spelen in de achttiende eeuw, al zijn uit die kleinere steden weinig toneelteksten overgeleverd. Beschikken we voor de zeventiende eeuw over de teksten van Joris Berckmans en Cornelis De Bie, dan werd er voor de Lierse achttiende eeuw, nauwelijks iets overgeleverd. 

Het handschrift ’t Dor Wert Groeyende is een uitzonderlijk voorbeeld van de kwaliteit van het toneel in die steden en dan ook bijzonder zeldzaam. Bovendien vormt het handschrift het bewijs van een onafgebroken toneeltraditie van rederijkerstoneel en amateurtheater in Vlaanderen vanaf de late middeleeuwen tot op heden. Vanuit dit oogpunt is het handschrift als een blijvende herinnering van de werking van de rederijkerij in de kleinere Vlaamse steden onmisbaar voor het collectieve geheugen en bezit het ijkwaarde.”

Het handschrift maakte tot nu toe deel uit van een privécollectie. De aankoop werd bekostigd door het Topstukkenfonds.

Op dit ogenblik wordt een conditierapport opgemaakt en worden de eerste dringende restauratie-ingrepen uitgevoerd. Daarna zal het topstuk in bruikleen gegeven worden aan een publieke collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie.