Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Aanmeldingsperiode thematische impulsprojecten Toerisme Vlaanderen

18.06.2015

Broed jij op een project? Of zoek je een creatieve insteek voor het opzetten van een hefboomproject? Toerisme Vlaanderen wil samen met jou aan de slag!


Drie thema's

Projecten die in aanmerking komen voor ondersteuning, moeten passen binnen één van deze drie thema's:

  • de Vlaamse Meesters als internationaal sterk merk
  • de kernattracties in de deelbestemmingen als internationale iconen
  • meetinginfrastructuur in erfgoedlocaties voor de internationale meetingindustrie.


Erfgoed troef

Erfgoed wordt in de impulsprogramma’s Hefboomprojecten 2015 van Toerisme Vlaanderen meermaals naar voren geschoven als troef.


Aanmelden

De aanmeldingsformulieren voor vernieuwende projectideeën moeten uiterlijk 30 september 2015 (en ten vroegste vanaf 15 juli 2015) ingediend worden bij Toerisme Vlaanderen.


Meer info

Inspirerende voorbeelden en meer informatie over de inhoud en procedure vind je op www.toerismevlaanderen.be.