Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Aanvraag werkingssubsidies 1 oktober: onderscheid multidisciplinaire / transdisciplinaire werking (Kunstendecreet)

11.09.2015

Als u een werkingssubsidie aanvraagt, kunt u in KIOSK de optie 'transdisciplinair' aanvinken. Een transdisciplinaire werking verschilt van een multidisciplinaire.

Organisaties die activiteiten organiseren binnen twee of meerdere disciplines, hebben een multidisciplinaire werking. In dat geval vinkt u in KIOSK de verschillende toepasselijke disciplines aan.

Enkel wanneer bij de activiteiten van een organisatie de disciplines zodanig verweven zijn dat ze nog maar moeilijk van elkaar kunnen onderscheiden worden en er nieuwe vormen van creëren, vertonen, enzovoort, ontstaan, is de werking niet meer 'multidisciplinair'. In dat geval wordt ze als transdisciplinair beschouwd en selecteert u deze optie in KIOSK.