Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Actieplan gecoördineerd vrijwilligersbeleid definitief in de steigers

23.11.2016

De Vlaamse Regering heeft op voorstel van minister-president Geert Bourgeois en minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz haar definitieve goedkeuring gegeven aan het traject voor een gecoördineerd vrijwilligersbeleid.

De adviezen van de verschillende geconsulteerde adviesraden bevatten geen fundamentele opmerkingen die een bijsturing vragen van de plannen en initiatieven voor de korte termijn. Nu kan er verder worden gewerkt aan de uitrol van het traject. Naast de Vlaamse zullen daar ook de federale en de lokale overheden bij betrokken worden.