Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Afslanking provincies

20.07.2015

Het Vlaams regeerakkoord voorziet de afslanking van de provincies, door het overhevelen van de taken en bevoegdheden in persoonsgebonden aangelegenheden naar de lokale besturen en/of de Vlaamse overheid. 

Om dit mogelijk te maken, hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies. Het voorontwerp van decreet zal voor onderhandelingen voorgelegd worden aan de bevoegde sectorcomités, en wordt voor advies voorgelegd aan de VLABEST, de SARC, SAR WGG en de VlOR.

Ze neemt akte van het eerste voorstel van toewijzing van de provinciale, persoonsgebonden taken en van de eerste analyse van de uitgaven die hiermee gepaard gaan en machtigt de bevoegde minister om dit verder te bespreken en de analyses verder te verfijnen.
 
Meer info