Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Archief- en collectiezorg in de kunstensector

14.07.2015
Tracks
TracksTracks

PACKED vzw organiseerde op 23 juni 2015 samen met Het Firmament, Kunstenpunt en de andere partners uit het TRACKS-netwerk een tweede ontmoetingsmoment omtrent archief- en collectiezorg in de kunstensector. De dag had als doel ervaringen te delen en kennis uit te uitwisselen.

TRACKS biedt inspiratie om de subsidievoorwaarde zorg dragen voor eigen archief uit het Kunstendecreet in te vullen. Leen Driesen (Departement Jeugd, Sport, Cultuur en Media) lichtte dit op de ontmoetingsdag verder toe via een ppt-presentatie

Het Kunstendecreet heeft tot doel de bloei van een professioneel en kwalitatief, duurzaam en divers kunstenlandschap te stimuleren, internationale samenwerking en uitwisseling te bevorderen en zijn maatschappelijke inbedding te vergroten. Het eigen kunstenarchief speelt een belangrijke rol in deze doelstelling.

Financieel ondersteunde kunstenorganisaties dienen in het actieplan op volgende vragen een antwoord te geven:
  • Hoe dragen ze zorg voor het eigen archief?
  • Wat is de visie op archief en collecties?
  • Wat is de timing waarbinnen de maatregelen genomen worden?

De TRACKS-toolbox biedt hierbij inspiratie, net zoals de verschillende voorbeelden die tijdens de dag aan bod kwamen.

Op de projectsite is alvast een korte samenvatting te vinden.


Over TRACKS

TRACKS is een online toolbox van PACKED vzw, gerealiseerd in samenwerking met Het Firmament en met medewerking van het departement CJSM, Archiefbank Vlaanderen, Kunstenpunt, CVAa, FARO, Forum voor Amateurkunsten en Resonant. Ook de culturele archieven in Vlaanderen en Brussel en de musea voor hedendaagse kunst droegen bij aan de realisatie van de toolbox.