Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Bekrachtiging decreet Afslanking Provincies

23.11.2016

De Vlaamse Regering kondigde het decreet af over de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies. Hiermee wenst de regering de bestuurlijke verrommeling en beleidsconcurrentie binnen de Vlaamse bestuurlijke ruimte in te perken.

Het decreet bakent het provinciale belang verder af. Het verschaft eveneens het financiële en juridische kader om taken en bevoegdheden over te dragen aan andere overheden. ABB maakte een draaiboek op met praktische afspraken om een kwaliteitsvolle en stipte overheveling van de provinciale taken en instellingen te garanderen.