Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Beleidsadvies van Adviescommissie cultureel erfgoed en beoordelingscommissies

07.01.2020

De Adviescommissie cultureel erfgoed en de voorzitters en ondervoorzitters van de beoordelingscommissies uit de grote cultureel-erfgoedronde 2019-2023 stelden een beleidsadvies op. 

Het advies vertrekt vanuit de expertise van de leden en de tijdens de grote ronde beoordeelde dossiers. De focus ligt daardoor op de door het Cultureelerfgoeddecreet erkende en gesubsidieerde organisaties in Vlaanderen en Brussel. Het beleidsadvies is gebaseerd op een uitgebreide sectoranalyse, die als bijlage opgenomen is bij het advies. Lees het beleidsadvies van de Adviescommissie cultureel erfgoed en beoordelingscommissies.

Het advies sluit aan bij de evaluatie van de grote ronde in het voorjaar van 2019. Deze evaluatie concentreerde zich op het doorlopen beoordelingsproces tijdens de grote ronde.

Het beleidsadvies en de sectoranalyse dienen mee als basis voor het traject dat het departement opstart om te komen tot een ontwerp voor een nieuwe Strategische Visienota Cultureel Erfgoed. De minister-president presenteert zijn Strategische Visienota Cultureel Erfgoed uiterlijk 1 april 2021 aan het Vlaams Parlement.