Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Beleidsbrief 2017-2018

27.10.2017
Minister Sven Gatz
Minister Sven GatzMinister Sven Gatz

Op vrijdag 27 oktober werden de beleidsbrieven Cultuur, Media, Jeugd en Brussel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De beleidsbrieven stippelen de prioriteiten uit van minister Gatz voor het komende jaar.

Voor Cultuur voert Gatz zijn conceptnota over aanvullende financiering verder uit. Zo wordt de Cultuurbank opgestart, treedt het Cultuurloket in werking en wordt de Kunstkoopregeling in de steigers gezet. Daarnaast treden de nieuwe decreten rond sociaal cultureel werk, het regionaal cultuurdecreet en het cultureel erfgoed in werking.

Beleidsbrief Cultuur

De beleidsbrieven worden de komende weken besproken in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media.