Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Beleidsbrief Cultuur ingediend in Vlaams Parlement

29.10.2015

Minister van Cultuur Sven Gatz heeft zijn beleidsbrief 2015-2016 ingediend bij het Vlaams Parlement.

Elk jaar formuleert de minister in een beleidsbrief zijn prioriteiten voor het beleidsdomein voor het komende jaar. De beleidsbrief geeft invulling aan de beleidsnota, waarin de grote strategische beleidskeuzes voor de hele regeerperiode zijn opgenomen.

In 2016 focust minister Gatz voor cultuur op zes hoofdlijnen. Het geïntegreerd letterenbeleid met aandacht voor het Vlaams Fonds voor de Letteren en de gereglementeerde boekenprijs, de verdere uitwerking van de strategische visienota kunsten en het nieuwe Kunstendecreet, de opmaak van een witboek aanvullende financiering, de conceptnota cultureel erfgoed, de conceptnota sociaal-cultureel werk en de overheveling van de taken en bevoegdheden van de provincies.

Beleidsbrief Cultuur 2015-2016 (PDF).