Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Beslissingen meerjarige werkingssubsidies Kunstendecreet bekend

30.06.2016

Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur Sven Gatz, heeft de Vlaamse Regering een beslissing genomen over de meerjarige werkingssubsidies voor kunstenorganisaties, ondersteunende organisaties en kunstinstellingen onder het Kunstendecreet.

De alfabetische lijst (pdf) per score met de subsidiebedragen van 2016, de toegekende subsidiebedragen en het (eventuele) groeipercentage kunt u raadplegen in de rubriek ‘downloads’ op de pagina werkingssubsidies. Het persbericht staat op de site van minister Gatz.