Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Beslissingen tussenkomsten voor internationale reis- en verblijfskosten (Cultureel erfgoed)

18.07.2016

In het kader van het reglement voor tussenkomsten voor internationale reis- en verblijfskosten van cultureel-erfgoedorganisaties werden in mei en juni 2016 zeven aanvragen ingediend. De minister besliste om aan die zeven organisaties een subsidie toe te kennen. De aanvragers krijgen de kans om in het buitenland deel te nemen aan internationale netwerken, werk- en leerervaringen op te doen, duurzame contacten op te bouwen of competenties te verwerven.

Overzicht

Naam Organisatie

Land

Stad

Subsidiebedrag

MAS

Italië

Milaan

690 euro

AMSAB

Finland

Helsinki

1.704,68 euro

Resonant

Duitsland

Düsseldorf

745 euro

MIAT

Duitsland

Chemnitz

420 euro

Autonoom Provinciebedrijf Fotomuseum

USA

Los Angeles

2.500 euro

STAM

UK

Londen

712 euro

STAM

Denemarken

Kopenhagen

621,32 euro

TOTAAL

 

8.243 euro