Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Besparingen op cultuursubsidies

29.11.2019

Op donderdag 28/11 is de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement opnieuw samengekomen om zich te buigen over de aangekondigde besparingen en de uitgavenbegroting voor het beleidsveld Cultuur.

Er zijn twee generieke besparingen op de werkingssubsidies:
  • Op alle subsidiestromen wordt het aandeel voor werking niet geïndexeerd.
  • De generieke besparing van 6% op de subsidiemiddelen wordt in bepaalde gevallen bijgestuurd. 
We verduidelijken hieronder wat dit betekent per subsector:

Kunsten (decreet + ad nominatim)
  • kunstenorganisaties: besparing van 6%
  • kunstinstellingen: besparing van 3% 
Cultureel Erfgoed (decreet + ad nominatim)
  • besparing van 3% 
Decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk
  • besparing van 6% 
Amateurkunstendecreet
  • besparing van 6% 
Het totale budget voor projectsubsidies Kunsten voor volgend jaar bedraagt op dit moment 3,39 miljoen euro
 

Deze bedragen zijn onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de Vlaamse Regering.