Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Coachingsdag voor beoordelaars en voorzitters in het kader van het Kunstendecreet

03.09.2015

Samen met het Kunstenpunt organiseert de afdeling Kunsten op dinsdag 8 september in DE Studio te Antwerpen een coachingsdag voor beoordelaars en voorzitters benoemd in het kader van het Kunstendecreet. De dag is onderdeel van een breder coachingstraject, dat van start ging met een eerste coachingsdag op 25 juni in DE Studio.


PROGRAMMA

Het programma van de coachingsdag op 8 september ziet er als volgt uit:

 

Programma

Timing              

Onthaal en koffie

9u15 – 9u45

Welkomstwoord

9u55 – 10u00

Infosessie ter voorbereiding van de commissiebijeenkomsten

Frederik Beernaert presenteert een concrete ‘wie-doet-wat’ in het kader van een beoordelingsronde.

10u00 – 11u00

Vragenronde

Mogelijkheid tot plenair stellen van vragen

11u00 – 11u15

Koffiepauze

11u20 – 11u35

Simulatie commissiewerk

Op basis van een meerjarig subsidieaanvraagdossier en artistieke insteken wordt het verloop van een commissievergadering gesimuleerd en stellen we een artistiek advies op.

11u40 – 12u25

Lunch

12u30 – 13u30

Opleiding OLIAD

Door Roel Devriendt

Eigenheden en uitdagingen van het kunstenlandschap en de diverse sectoren

Plenaire presentatie door het Kunstenpunt

13u35 – 14u15

 

14u20 – 14u35

Landschapstekening: disciplinaire presentaties en gesprekken

14u40 – 15u20

Koffiepauze

15u25 – 15u40

Landschapstekening: discussietafels

De voorzitters modereren het gesprek over 10 actuele thema’s binnen het kunstenveld

15u45 – 16u40

Receptie en videoboodschap minister

vanaf 16u40

 

Op https://www.destudio.com/contact vindt u de nodige informatie met betrekking tot de bereikbaarheid van DE Studio terug.

 

VRAGEN?

Voor concrete informatie over het programma van de coachingsdag kan u terecht bij Lyne Viskens.