Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Conclusies klantentevredenheidsenquête Departement CJM

01.07.2019

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media liet de tevredenheid over de dienstverlening bij diverse doelgroepen onderzoeken door IPSOS.

Het departement kreeg hierdoor enkele signalen over de wijze waarop de dienstverlening, de informatiekanalen en het contact met het departement ervaren wordt. De resultaten zijn beschikbaar in een PDFmanagementsamenvatting. Hoe het departement hiermee zal omgaan kan je lezen in dit PDFdocument.