Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Desindexering subsidies

29.04.2015

De Vlaamse Regering heeft beslist over de begrotingsaanpassing 2015. In de jeugd- en cultuurbegroting werden geen bijkomende besparingen doorgevoerd.

Naar jaarlijkse gewoonte werden tijdens de begrotingsaanpassing de economische parameters aangepast aan de reële toestand. Een belangrijke parameter hierbij is de inflatie. De inflatie is al maanden zeer laag tot negatief. De index wordt dan ook teruggebracht naar 0.

Het gevolg hiervan is dat de Vlaamse begroting, en dus ook de begroting van cultuur en jeugd, werd bijgesteld.

De aangepaste subsidiebedragen 2015 worden per brief of per mail aan de betrokken organisaties meegedeeld.