Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Eerste fase restauratie Lam Gods voltooid

12.10.2016
Lam Gods
Lam GodsLam Gods

De restauratiewerken aan ‘De Aanbidding van het Lam Gods’ van de gebroeders Van Eyck ging in oktober 2012 van start. De restauratie wordt uitgevoerd door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium en verloopt in drie fasen. Tegen eind 2019 zou het Lam Gods volledig gerestaureerd zijn. De restauratie kan van dichtbij opgevolgd worden in het Museum voor Schone Kunsten (MSK) te Gent waar een restauratieatelier werd ingericht dat een veilige en stabiele omgeving biedt qua klimatologische bewaaromstandigheden.

Het veelluik, dat omwille van zijn unieke artistieke en cultuurhistorische betekenis voor de Vlaamse Gemeenschap als zeldzaam en onmisbaar wordt beschouwd, is niet alleen beschermd als topstuk, maar geniet ook bescherming als cultuurgoed dat integrerend deel uitmaakt van de Sint-Baafskathedraal. Vandaar dat zowel het beleidsdomein Cultuur als het beleidsdomein Onroerend Erfgoed deze restauratiecampagne inhoudelijk begeleiden en financieren.

De dubbele bescherming maakt het voor de beide beleidsdomeinen ook mogelijk om samen de kostenintensieve restauratiecampagne – die voor 80 % van de kosten gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid te financieren. Op dit moment investeerde de Vlaamse overheid een totaal bedrag van 1,5 miljoen euro in de restauratie van het Lam Gods retabel.

De restauratiekosten worden gelijk verdeeld. Vlaams minister van Cultuur, Sven Gatz, maakte voor de restauratie 756.002,45 euro vrij. Geert Bourgeois, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kende eenzelfde subsidie toe.

De eerste fase van de behandeling is nu afgerond. De gerestaureerde buitenste panelen met de originele lijsten zijn in hun oude glorie hersteld en te bewonderen in de Sint-Baafskathedraal. In de loop van oktober start de restauratie van de nog niet behandelde panelen.

Het verhaal van de restauratie is vanaf 12 oktober te zien in het Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster.

Naast de restauratie van de schilderijen en lijsten, investeerde Vlaamse overheid ook in een betere bewaarconditie voor het Lam Godsretabel. De Vlaamse overheid financierde daartoe een studie die aanbevelingen formuleerde tot verbetering van de klimaatomstandigheden in de ‘kooi’ van het Lam Gods in de Doopkapel. De kerkfabriek voerde deze voorstellen uit. Dankzij de genomen maatregelen konden de schommelingen qua temperatuur en vochtigheid in de ‘kooi’ in belangrijke mate gedempt worden.


Meer info

Persmap (PDF)