Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Eerste ronde bovenlokale cultuurprojecten wil sector aansporen tot ambitie

02.10.2019

Vlaams minister van Cultuur Lydia Peeters heeft beslist over de aanvragen van de eerste ronde bovenlokale cultuurprojecten in het kader van het Bovenlokaal Cultuurdecreet dat sinds 1 januari 2019 van kracht is. Dit decreet heeft tot doel een kwalitatieve, duurzame, diverse en geïntegreerde bovenlokale cultuurwerking uit te bouwen, te stimuleren en te optimaliseren; en cultuurparticipatie te bevorderen en te versterken.

Culturele en jeugdactoren, openbare besturen en verenigingen met rechtspersoon (niet commercieel) die gelieerd zijn aan kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, amateurkunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk en jeugdwerk, dienden een aanvraag in voor projecten die starten vanaf 1 januari 2020 en maximaal 3 jaar lopen.

Met 153 ontvankelijke dossiers, een totaal gevraagd subsidiebedrag van 20.992.811,19 euro en een maximaal  beschikbaar budget van 3.750.000 euro, was de eerste indienronde een stevige uitdaging. Te meer dat dit nieuwe decreet met voortschrijdend inzicht vorm moet krijgen maar deze eerste ronde toch al een stevige basis wil leggen voor de toekomstige invulling. De minister besliste om 34 projecten te ondersteunen voor een totaalbedrag van 3.143.370,97 euro. Daarbij werd rekening gehouden met een evenwichtige spreiding over provincies en sectoren.

De tweede indienronde heeft als indiendatum 15 november 2019 voor projecten die ten vroegste van start gaan op 1 juli 2020.