Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Eindrapport "Versterking van het arbeidsvolume in de socioculturele sector in Vlaanderen"

08.10.2015

Het onderzoek heeft als doel meer inzicht te verschaffen in de problematiek van werkdruk en personeelsinzet, en focust meer bepaald op de relatie tussen verschillende arbeidstijdregelingen, de wijze waarop ze toegepast worden in de organisaties en de problemen en kansen inzake personeelsinzet in de verschillende sectoren.

Het onderzoek werd opgezet in het kader van het vorige Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-/non-profitsectoren (VIA 4). Het onderzoek omvat drie luiken:
  • In het kwantitatieve luik wordt de omvang van de impact van de diverse stelsels van arbeidsduurvermindering op het werkvolume in de sector gekwantificeerd.
  • Het kwalitatieve luik kijkt naar de praktijk op de werkvloer door middel van een websurvey en analyse van cases. Het brengt de praktijken in beeld van het gebruik van de verschillende stelsels van arbeidsduurvermindering en hun impact op de werknemers en de arbeidsorganisatie.
  • Het juridische luik onderzoekt of het juridische potentieel rond arbeidstijden correct en ten volle wordt aangewend.