Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Erfgoedjaar: presentaties conferentie

17.12.2018
 Luc-Emile Bouche-Florin (voorzitter van de European Council of Spatial Planners)
 Luc-Emile Bouche-Florin (voorzitter van de European Council of Spatial Planners) Luc-Emile Bouche-Florin (voorzitter van de European Council of Spatial Planners)

Op 19 november organiseerden wij samen met het agentschap Onroerend Erfgoed, FARO en Herita een conferentie in het kader van het Europees Erfgoedjaar. We bekeken er samen met een aantal specialisten wat Europa kan betekenen voor jou als Vlaamse erfgoedwerker of beleidsmaker.

Je kan de presentaties intussen raadplegen. Er zijn ook foto's beschikbaar.

Van lokale en Vlaamse erfgoedpraktijk naar een Europees beleid en omgekeerd

De laatste jaren heeft de Europese Unie zich ontpopt tot een belangrijke actor voor erfgoed, met als hoogtepunt het Europees Erfgoedjaar 2018. Ook de Raad van Europa is al lang actief, denken we maar aan het Europees Monumentenjaar 1975 of de Conventies van Granada, Malta, Firenze en Faro. De lidstaten en het middenveld bewegen zich in dat internationale veld en nemen initiatieven zoals de Verklaring van Davos of de Berlin Call to action.

De conferentie zoomde in op de recente en toekomstige ontwikkelingen op Europees vlak met zowel oog voor het beleid als voor de praktijk. We kaderden de recente ontwikkelingen in de hedendaagse erfgoedzorg en stonden stil bij een aantal interessante Europese kaderteksten en instrumenten. Met het Actieplan voor het Cultureel Erfgoed van de Europese Unie wierpen we een blik in de toekomst. Tijdens de lunch was er ruimte voor netwerking en een standenmarkt met onder meer EU-(financierings) instrumenten. 

In de namiddag gingen we tijdens drie workshops met Vlaamse en internationale praktijkvoorbeelden dieper in op de recente Strategie 21 van de Raad van Europa.  Die strategie van de 21ste eeuw reikt concrete handvaten aan met een focus op de sociale dimensie van erfgoed, economisch & ruimtelijke ontwikkelingen en kennis & educatie. In kleine groepjes werd gediscussieerd over bepaalde stellingen en werden prioriteiten meebepaald. Met de resultaten willen we voorbeelden en aanbevelingen vanuit de sector naar het lokale, Vlaamse en internationale veld naar voren schuiven. 

 

Hier vind je alle presentaties terug en hier het fotoverslag.