Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 in Vlaanderen

28.07.2017
Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 in Vlaanderen
Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 in VlaanderenEuropees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 in Vlaanderen

2018 wordt het  Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed (EYCH18).  Een jaar lang vieren we de diversiteit en rijkdom van alle soorten erfgoed in Europa. 

Met het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed wil de EU de culturele diversiteit promoten. Ook wil de EU de economische meerwaarde van erfgoed en het belang ervan voor de externe betrekkingen van de EU illustreren.


Waarom een EYCH18?

Het doel is om mensen bewuster te maken van de Europese dimensie van hun geschiedenis en waarden en het gevoel van Europese identiteit te versterken.

Tegelijkertijd vestigt EYCH18 de aandacht op de talloze mogelijkheden die erfgoed ons biedt en op de daaraan gekoppelde uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden. Enkele van die uitdagingen zijn de gevolgen van de digitale omwenteling, de druk van het milieu, de fysieke druk op erfgoedlocaties en de illegale handel in cultuurgoederen.


Organisatie

Europees

De organisatie is in handen van de Europese Commissie.

Alle lidstaten werden gevraagd om ‘nationale coördinatoren’ aan te duiden. In België hebben de drie gemeenschappen en het Brussels Gewest elk een 'nationale' coördinator aangeduid. Voor Vlaanderen neemt het Departement Cultuur, Jeugd en Media die rol op.

De brede erfgoedsector wordt Europees vertegenwoordigd door een Stakeholders’ Committee. Daarvoor werden 35 internationale erfgoedorganisaties geselecteerd. De geselecteerde organisaties zijn bijvoorbeeld FARO - Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, EUNIC, Europa Nostra, NEMO, FEST en ICOM Europe.

De EU voorziet een budget van 8 miljoen euro. Dit bestaat vooral uit financiering binnen bestaande subsidieprogramma’s (extra calls of verschuiving van aandacht naar erfgoed) voor grote transnationale projecten en voor communicatie op EU-niveau.  

België en Vlaanderen

Het EYCH18 is een uitgelezen kans om het erfgoed in Vlaanderen en de rol die het speelt in de samenleving in de kijker te plaatsen.  

Momenteel wordt de organisatie van het EYCH18 in Vlaanderen voorbereid. Hiervoor werken het agentschap Onroerend Erfgoed en het Departement Cultuur, Jeugd en Media nauw samen met andere entiteiten binnen de Vlaamse overheid en met FARO en Herita.

Er is ook afstemming met de andere gewesten, gemeenschappen en de federale overheid.

Erfgoedsector in Vlaanderen

De brede erfgoedsector in Vlaanderen kan in haar programmering inspelen op het EYCH18 met projecten en events. De portaalwebsite met informatie en inspiratie over hoe dit vorm te geven wordt begin oktober gelanceerd.


Wat volgt binnenkort? 

Begin oktober 2017 geven de Vlaamse minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed, minister-president Geert Bourgeois en de Vlaamse minister bevoegd voor Culturele aangelegenheden, Sven Gatz het officiële startschot van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed in Vlaanderen.  Tijdens dit event zullen de concrete plannen en de stimulansen vanuit de Vlaamse overheid in samenwerking met FARO en Herita voorgesteld worden. Meer informatie volgt binnenkort.

Op 19 september 2017 organiseert de Vlaamse overheid i.s.m. vleva een sectormoment over EU-subsidies voor projecten in het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed.  

Inschrijven en programma 


Contact

Coördinator voor Vlaanderen: Brigitte Myle, erfgoedjaar@vlaanderen.be