Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Evaluatierapport tax shelter 2019

29.04.2020

De cijfers over de toepassing van tax shelter in 2019, zowel voor de audiovisuele sector als voor de podiumkunsten, zijn bekend. De tax shelter is een belastingvrijstelling voor vennootschappen die investeren in een Europees audiovisueel werk of podiumwerk. Met deze maatregel wil de overheid investeringen in de Belgische audiovisuele sector en in de sector van de podiumkunsten stimuleren.

Verzamelen en analyseren van cijfers

Tax shelter bestaat sinds 2003 voor de audiovisuele sector en werd in 2016 uitgebreid naar de sector podiumkunsten. Van meet af aan volgde het Departement CJM de tax shelter voor podiumkunsten grondig op door cijfers te verzamelen. Vervolgens vulden we die cijfers aan met gegevens over de audiovisuele sector. Op die manier kunnen we beide sectoren zo goed mogelijk analyseren en input geven voor verdere beleidsontwikkelingen. Het evaluatierapport 2019 is het derde jaarrapport op rij en maakt ook de evolutie over de drie jaren zichtbaar.

Opvallendste resultaten

De eerste evaluatie toonde aan dat zowel commerciële als niet-commerciële spelers gebruik maken van tax shelter. In 2018 zagen we een opvallende stijging van het aantal aanvragen en die trend zette zich ook in 2019 door. Opvallend in 2019 is de toename van het aantal werken van vzw’s.

Voor de sector podiumkunsten geeft dit evaluatierapport al een ruimer beeld van de effectieve investeringen na voltooiing van de werken.

Voor de audiovisuele sector daalde het aantal aanvragen en dus ook het aantal erkenningen voor het tweede jaar op rij. Kijken we naar het genre, dan stellen we voor het tweede jaar op rij vast dat de televisiedocumentaire het hoogst scoort in het aantal erkende werken. Voor de audiovisuele sector stellen we jammer genoeg een aanzienlijke daling van de investeringen vast.