Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Felicitaties voor bekendmaking Vlaamse literaire canon

01.07.2015

Minister van Cultuur Sven Gatz feliciteert de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) en het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) om het initiatief te nemen een literaire canon op te stellen van de Nederlandstalige literatuur vanuit een Vlaams gezichtspunt.

 

‘Ik ben blij dat we eindelijk in Vlaanderen een Nederlandstalige canon tot stand hebben weten te brengen’, zegt Sven Gatz. ‘Ik weet zeker dat de Vlamingen en ook alle andere lezers die door onze literatuur geïntrigeerd geraken, deze historische lijst naar waarde zullen schatten. Dankzij regelmatige updates zal het een dynamische lijst worden waar leraars, bibliotheken, media en al wie van literatuur houdt, graag naar refereert. Bovendien staan er in het najaar nog tal van activiteiten, initiatieven en evenementen op stapel om onze literaire canon tot leven te wekken.’

Het belang van de realisatie van een Vlaamse literaire canon kan niet worden onderschat. Hij stimuleert en rechtvaardigt een continue studie van de Nederlandstalige literatuur in Vlaanderen. Nieuwe evoluties kunnen op deze manier in een historisch kader worden geplaatst, waardoor er een wisselwerking ontstaat tussen oude en nieuwe werken en onze literatuur in een continuïteit met het verleden verder beweegt, beschermd tegen de waan van de dag.

VFL en KANTL maakten de canon van 51 titels woensdag in Beauvoorde bekend. Het oudste werk op deze lijst die in Vlaanderen als essentiële werken worden beschouwd om ons literair verleden te kunnen begrijpen, is Sint Servaas van Hendrik van Veldeke uit de twaalfde eeuw. Het recentste werk is Het Verdriet van België van Hugo Claus uit 1983.

De samenstellers van de canon zochten naar 50 toonaangevende Vlaamse literaire werken met een publicatiedatum van voor 1990 en geschreven door auteurs die al overleden zijn. Met deze criteria beoogden ze een distantie in de tijd te verzekeren, nodig om de tijdloze kwaliteit van de gekozen werken te waarborgen. De laatste titel (Gangreen I) werd in extremis na het recente overlijden van auteur Jef Geeraerts toegevoegd.