Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Gatz en Bourgeois steken tandje bij voor betere ondersteuning vrijwilligers

03.04.2017
't Grom (c) Kees Verwaard
't Grom (c) Kees Verwaard't Grom (c) Kees Verwaard

Vrijdag 31 maart 2017 keurde Vlaamse regering een knelpuntennota voor vrijwilligerswerk goed. Met deze nota willen minister-president Geert Bourgeois en minister Sven Gatz aan de slag om samen met de federale regering de meldingsplicht voor vrijwilligers bij de RVA aan te passen. Daarnaast willen ze ook de vereenvoudiging van de vzw-wet bespreken.

Eén op vijf Vlamingen zet zich vrijwillig in om bijvoorbeeld ouderen te helpen bij het aankleden, vluchtelingen de nodige ondersteuning te geven of te tappen op de fuif van de jongerenbeweging. In verschillende domeinen spelen vrijwilligers een cruciale rol. Vrijwilligers vroegen al langer om een betere omkadering voor hun engagement. De Vlaamse Regering maakte daar werk van. Een uitgewerkt actieplan moet de knelpunten waarmee vrijwilligers te kampen hebben, helpen oplossen. Minister-president Geert Bourgeois en minister van Cultuur Sven Gatz namen hierin het voortouw.

>Lees het persbericht

>Lees de knelpuntennota