Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Gatz helpt cultuurwereld fondsen werven met Friendraising

13.10.2017

Samen met Emolife Belgium start minister van Cultuur Sven Gatz een vormingstraject om de cultuursector beter te leren fundraisen. Met de kunst van Friendraising kunnen cultuurorganisaties kennis opbouwen om met meer succes fondsen te werven. Daarmee voert Sven Gatz een voornemen uit dat hij in zijn conceptnota over aanvullende financiering had geformuleerd. 

Uit het ‘Onderzoek m.b.t. een geefbeleid in Vlaanderen’ is gebleken dat er in de cultuursector weinig gebruik wordt gemaakt van manieren om geld op te halen in de private sector. En omgekeerd kijkt de bedrijfswereld bij het kiezen van investeringsdoelen, sponsormogelijkheden of schenkingen ook niet vaak naar de cultuursector. Daar zijn vele redenen voor. Bedrijven beschouwen cultuur niet als een prioriteit en er bestaat weinig voeling tussen beide werelden. Ze hanteren een andere taal, zien andere prioriteiten of werken gewoon op een andere manier. Bovendien is er aan fundraising altijd een kostprijs verbonden. In verhouding tot hun mogelijkheden vraagt die vooral van kleine culturele spelers een grote inspanning.