Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Geen aanvragen werkingssubsidies voor de uitvoering van het lokale cultureel-erfgoedbeleid in 2016

09.07.2015

Op 3 juli 2015 heeft de Vlaamse Regering beslist om in 2016 geen werkingssubsidies toe te kennen aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor de periode 2017-2020. De beperkte budgettaire ruimte blijft ook voor de volgende jaren een feit waarmee rekening gehouden moet worden. Uit een begrotingsraming voor 2017 blijkt dat er geen extra middelen vrij gemaakt kunnen worden voor nieuwe subsidies voor de uitvoering van het lokale cultureel-erfgoedbeleid. 

De Vlaamse Regering is er zich van bewust dat een aanvraag voor werkingssubsidies heel wat inzet vraagt van de deelnemende gemeenten van een intergemeentelijk samenwerkingsverband. Door deze beslissing nu te nemen wil de Vlaamse Regering vermijden dat er nieuwe aanvragen worden ingediend terwijl het reeds duidelijk is dat er geen middelen beschikbaar zijn om deze te honoreren.

Door de beslissing tijdig bekend te maken, kunnen onnodige inspanningen vermeden worden. Op basis van deze beslissing kunnen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden inschatten of het zinvol is om verder te werken aan een aanvraag en op welke manier en timing dit kan gebeuren.

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die de intentie hebben om een aanvraagdossier in te dienen kunnen dit doen in 2017 voor de periode 2018-2020, eveneens onder voorbehoud van beschikbare kredieten.


Contact

Voor meer informatie kan u terecht bij Leen van Wezemael