Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Geen bijkomende aanduiding van cultureel-erfgoedinstellingen

09.03.2018

De Vlaamse Regering heeft beslist om geen bijkomende collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties aan te duiden als cultureel-erfgoedinstelling.

Grote collectiebeherende organisaties, zoals musea, erfgoedbibliotheken en culturele archiefinstellingen, met een cultureel-erfgoedwerking op internationaal niveau, kunnen, naar analogie met de kunstinstellingen, aangeduid worden als 'cultureel-erfgoedinstelling'. Die aanduiding geldt voor onbepaalde duur en garandeert de continuïteit en duurzame positie van deze instellingen. Ze zijn toonaangevend op het vlak van kwaliteit van de cultureel-erfgoedwerking en vormen een internationale referentie. Momenteel zijn enkel het M HKA en het KMSKA aangeduid als cultureel-erfgoedinstelling. 7 musea dienden in 2017 een aanvraag in voor aanduiding als cultureel-erfgoedinstelling. Daarvan zal er geen worden gehonoreerd.

De aanvragen van die musea worden nu behandeld als een sollicitatie tot een werkingssubsidie onder het Cultureelerfgoeddecreet, en wel door de Beoordelingscommissie Landelijke Musea. Deze commissie zal adviseren over de landelijke indeling en de werkingssubsidies voor de beleidsperiode 2019-2023. De Vlaamse Regering zal hierover beslissen op 1 oktober 2018.

Lees meer