Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Geen indienronde op 15 maart voor projectsubsidies en beurzen binnen Kunstendecreet

17.01.2020

De minister van Cultuur besliste om het volledige bedrag, in de begroting opgenomen voor 2020, al meteen vrij te maken voor de 1de ronde projectsubsidies en beurzen binnen het Kunstendecreet.

Momenteel is het nog niet duidelijk of en hoeveel middelen zullen gevonden worden voor een 2de ronde projectsubsidies en beurzen. Daarom volgt er geen oproep voor een ronde op 15 maart 2020 en kunnen er dus ook geen dossiers ingediend worden. Het beschikbaar bedrag zal pas bekend zijn na de begrotingscontrole in april 2020. Desgevallend volgt er een nieuwe oproep later in het voorjaar.

Lees meer over de eerste ronde van 2020.