Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Gezocht: kandidaten voor beoordelaarspool bovenlokale cultuurwerking

03.12.2018

Vanaf 1 januari 2020 wordt het decreet bovenlokale cultuurwerking van kracht. Dit decreet heeft als doel een kwalitatieve bovenlokale cultuurwerking verder uit te bouwen én de cultuurparticipatie te bevorderen en te versterken.

Er zijn drie subsidielijnen:

  • subsidie voor bovenlokale cultuurprojecten
  • subsidie voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
  • subsidie voor een steunpunt bovenlokale cultuurwerking.

Voor de beoordeling van deze subsidieaanvragen zijn we op zoek naar mensen met kennis van en een groot hart voor het (bovenlokale) culturele veld. Concreet zoeken we mensen om de aanvraagdossiers te beoordelen en in perspectief te plaatsen vanuit hun kennis over en expertise in een of meer culturele sectoren, functies of disciplines, regionale werkingen, transversale samenwerkingen…

>> meer informatie over de opdracht, de samenstelling en werking van de pool van de beoordelaars en de commissies 

Bent u geïnteresseerd? Stel u dan kandidaat vóór 16 januari 2019 via iedereenkanzetelen.be.

>> meer informatie over het decreet bovenlokale cultuurwerking 

Alle kandidaten worden gescreend. Op basis van het resultaat van die screening stelt de minister de pool van beoordelaars samen. Hieruit worden de beoordelingscommissies samengesteld. De eerste gaat vanaf mei 2019 aan de slag.

Voor meer informatie: