Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Goed bestuur voor kunstenorganisaties

24.07.2015

Organisaties die in de periode 2017-2021 een werkingssubsidie zullen ontvangen onder het Kunstendecreet, zullen een aantal voorwaarden moeten naleven inzake goed bestuur. Die voorwaarden heeft minister Gatz voorgelegd in een ontwerp van besluit, dat de Vlaamse Regering op 17 juli principieel heeft goedgekeurd. 

Deze principiële goedkeuring betekent dat de Vlaamse Regering akkoord gaat met het belang van deze principes voor de cultuursector en over het ontwerp van besluit een advies zal vragen aan de SARC en de Raad van State. Wanneer die adviezen ontvangen zijn, wordt het besluit vervolgens voor definitieve goedkeuring opnieuw aan de Vlaamse Regering voorgelegd.

Met dit voorstel wil minister Gatz cultural governance sterker verankeren in de kunstensector. Dat moet leiden tot een verdere professionalisering van de kunstenorganisaties.

De administratie zal de organisaties die vanaf 2017 werkingssubsidies ontvangen in 2018 voor het eerst screenen op dit punt. Zij hebben dan tot 2021 de tijd om volledig te voldoen aan de voorwaarden. Voor de Vlaamse kunstinstellingen worden deze principes opgenomen in hun beheersovereenkomst die eind 2016 wordt afgesloten voor de periode 2017-2021.

Het ontwerp van besluit ‘houdende de nadere bepaling van de principes van goed bestuur’ is gebaseerd op: