Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Herdenkingseducatie Last Postplechtigheid Belgische nominatie UNESCO

05.04.2016
Herdenkingseducatie Last Postplechtigheid © Last Post Association
Herdenkingseducatie Last Postplechtigheid © Last Post AssociationHerdenkingseducatie Last Postplechtigheid © Last Post Association

Op voorstel van de Vlaamse Gemeenschap werd ‘Remembrance education and safeguarding the Last Post Ceremony at the Menin Gate Memorial in Ypres, City of Peace’ door België genomineerd voor opname in het Register van de Beste Borgingspraktijken van de UNESCO-conventie voor het borgen van het immaterieel cultureel erfgoed.

In 2003 werd de UNESCO-conventie voor de borging van immaterieel cultureel erfgoed aangenomen. Ieder jaar beslist het Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage over de opname van nominaties op de lijsten in het kader van deze conventie. Een van de lijsten is het ‘Register of Best Safeguarding Practices’. In dat register worden de borgingsprogramma’s ingeschreven die best de principes en doelstellingen van de conventie belichamen (artikel 18 van de conventie). Het register laat toe om succesvolle ervaringen en voorbeelden op het vlak van borging te delen. De nadruk ligt op de manier waarop de uitdagingen aangepakt worden die het doorgeven van het erfgoed aan de volgende generaties in een specifieke context stellen. Deze methoden en aanpakken gelden als lessen en modellen die in andere omstandigheden, en specifiek in ontwikkelingslanden, toegepast kunnen worden.

Op 31 maart 2016 diende België het borgingsprogramma ‘Remembrance education and safeguarding the Last Post Ceremony at the Menin Gate Memorial in Ypres, City of Peace’ in als een goede voorbeeldpraktijk voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed. De Last Postplechtigheid is een vorm van immaterieel erfgoed die sinds 1928 dagelijks plaats vindt. Het in situ borgen van deze traditie en de verbinding maken met het streven naar wereldvrede zijn de belangrijkste uitdagingen van het programma. Herdenkingseducatie is een belangrijk element om dit te bereiken.

Er worden jaarlijks slechts een beperkt aantal dossiers behandeld door UNESCO. In de loop van de maand juli bericht UNESCO of het dossier in 2017 behandeld zal worden of dat dit een jaar uitgesteld wordt.

Afbeelding © Last Post Association