Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Herziening beoordeling tussenkomsten voor buitenlandse publieke presentatiemomenten in 2017

17.01.2017

In 2016 was het budget voorbehouden voor de tussenkomsten van buitenlandse publieke presentatiemomenten niet groot genoeg voor het volledige jaar. Daarom werd de som die oorspronkelijk was voorzien (480.000 euro) nog tijdens het jaar aangevuld met extra middelen. Dat zorgde voor vertragingen bij de beslissingen.

Om dit te vermijden, nam de minister een aantal initiatieven die gelden als een nadere toelichting van de bestaande criteria: 

 • verhoging van het budget tot 640.000 euro
 • verplichte bevestiging van de buitenlandse organisator vanaf maart 2017 in KIOSK
 • beperking van de kosten:
  • maximum 75% van de aanvaarde kosten
  • geen ondersteuning van lonen, maar een dagvergoeding
  • tussenkomst strikter beperkt tot de uitvoerende kunstenaars;
 • verdeling budget over verschillende rondes
 • beoordeling met ranking, waarbij de artistieke kwaliteit, het belang van de activiteit voor het oeuvre of de ontwikkeling van de betrokken actor en de redelijkheid van de ingebrachte kosten voor gelijke delen doorwegen
 • een vast budget per maand.

Momenteel wordt de beoordeling van de eerste ronde opgestart van de aanvragen die nog in 2016 werden ingediend. De vernieuwde richtlijnen vindt u op Tussenkomst voor een buitenlands publiek presentatiemoment onder ‘downloads’. De verplichte bevestiging van de buitenlandse organisator geldt pas voor dossiers die vanaf 1 maart worden ingediend.