Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Informatiemoment nieuw Cultureel-erfgoeddecreet

31.05.2016

Omdat het nieuwe decreet een aantal wijzigingen meebrengt voor de gesubsidieerde cultureel-erfgoedorganisaties en lokale besturen, organiseerde de afdeling op maandag 30 mei 2016 een informatiemoment over het huidige ontwerp van decreet.

Tijdens dit informatiemoment werden de beleidsfocussen voor erkenning en subsidiëring geduid.

Presentatie (pdf)


Meer info

Het Cultureel-erfgoeddecreet