Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Internationale middelen 2015 (Kunstendecreet)

11.09.2015

De minister besliste om bij de toekenning van de middelen voor internationale initiatieven die plaatsvinden in 2015, de volgorde van de indiening van de dossiers te respecteren.

De beperkte middelen die op dit moment nog beschikbaar zijn, volstaan niet om alle nu reeds ingediende aanvragen te kunnen ondersteunen. Er kunnen bijgevolg geen nieuwe aanvragen meer ingediend worden voor 2015

Zijn definitieve beslissing omtrent de reeds ingediende aanvraagdossiers zal de minister nemen en bekend maken zodra hij beschikt over alle adviezen.