Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Kermiscultuur en Memorial Day toegevoegd aan de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed

19.06.2014

Op advies van de expertencommissie Immaterieel Cultureel Erfgoed (ICE) heeft Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege twee nieuwe elementen toegevoegd aan de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Het gaat om de Kermiscultuur en de viering van Memorial Day. De eerstvolgende aanvraagronde wordt op 15 november afgesloten.

De inschrijving van de Kermiscultuur en Memorial Day in de Inventaris Vlaanderen voor ICE verhoogt de zichtbaarheid van de ICE-elementen en wil hun gemeenschappen aanzetten om de borging ervan als een praktijkvoorbeeld te blijven verderzetten en uitbouwen. Zo kunnen andere erfgoedgemeenschappen met vergelijkbare ICE-elementen er een voorbeeld aan nemen. Aan de opname in de Inventaris zijn geen subsidies of andere directe voordelen verbonden.
 

Kermiscultuur

In België worden jaarlijks een paar duizend kermissen door enkele miljoenen mensen gevierd. Veelal zakken deze mensen af om te genieten van de sfeer, de attracties en de typische lekkernijen, maar ook om hun eigen tradities en gebruiken omtrent de kermis in ere te houden.


Het kermisseizoen begint in principe tijdens de carnavalsperiode (februari - maart) en eindigt in november na Wapenstilstand. Tijdens die periode kom je in bijna elke stad of dorp wel één of meerdere keren per jaar een kermis tegen. De kermis gaat zoals ze komt, toch duikt ze ieder jaar weer op. Al eeuwenlang worden kermissen in een dorp of stad gevierd rond hetzelfde tijdstip. Enkel de laatste jaren vind je ook kermissen tijdens de kerstperiode, rond schaatsbanen en kerstmarkten.


Kermisuitbaters reizen het hele jaar door in binnen- en buitenland. Van kermis naar kermis trekken ze al generaties lang rond met hun wagens. Zij vormen een hechte gemeenschap met eigen gebruiken en gewoonten. Sinds jaar en dag maken zij deel uit van het dagelijkse leven. Kermis is een levende en dynamische traditie, door de introductie van nieuwe attracties en spelletjes altijd nieuw en altijd anders. Ze is voortdurend in beweging en past zich op verschillende manieren aan, zodat ze steeds weer nieuwe generaties weet aan te spreken. 

Meer info


Memorial Day

Jaarlijks op de laatste maandag van mei vormt Memorial Day een feestdag waarop gesneuvelde militairen uit de Verenigde Staten van Amerika worden herdacht. In Waregem, Welkenraedt en Neupré worden naar aanleiding daarvan ieder jaar Memorial Day-vieringen gehouden voor de Amerikaanse soldaten die hier tijdens WO I en WO II het leven lieten. Deze vieringen omvatten zowel plechtigheden op de drie Amerikaanse militaire kerkhoven in België als ceremonies bij acht geïsoleerde graven op andere begraafplaatsen en twee hulden bij Amerikaanse monumenten. 


Tijdens de Eerste Wereldoorlog raakten de Verenigde Staten voor het eerst betrokken bij een groot internationaal conflict. De lange lijst dodelijke slachtoffers leidde tot het ontstaan van overzeese militaire begraafplaatsen. Het Flanders Field American Cemetery in Waregem is met zijn 368 graven de enige Amerikaanse militaire begraafplaats uit de Eerste Wereldoorlog in België. Kort na de oorlog vond daar de eerste Memorial Day-plechtigheid plaats. 


In 1923 werd de Belgische tak van de American Overseas Memorial Day Association (AOMDA) opgericht, die zich sindsdien engageert om de herdenking van de Amerikaanse gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog in Europa jaarlijks te laten plaatsvinden. In datzelfde jaar ontstond te Waregem het fenomeen van de “zingende kinderen’, een traditie gesticht waarbij lokale schoolkinderen het Belgisch en het Amerikaans volkslied zingen tijdens de plechtigheid. Elk jaar opnieuw, voor bijna honderd jaar, zingt telkens een nieuwe generatie schoolkinderen tijdens de plechtigheden. 

Meer info