Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Kijkwijzer gidst je door de bioscoopfilms

10.12.2019
Kijkwijzer Affiche
Kijkwijzer AfficheKijkwijzer Affiche

Vanaf 8 januari 2020 wordt Kijkwijzer ingevoerd voor films die in Belgische bioscopen worden vertoond. Kijkwijzer waarschuwt of een bioscoopfilm schadelijk kan zijn voor kinderen tot een bepaalde leeftijd. Bovendien toont Kijkwijzer aan de hand van pictogrammen wat de belangrijkste redenen voor die waarschuwing zijn: geweld, angst, seks, grof taalgebruik, discriminatie en alcohol- en drugsmisbruik.

De Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap en de Brusselse Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie zijn begin dit jaar overeengekomen om de bestaande Nederlandse Kijkwijzerclassificatie te gebruiken. Voor de Frans- en Duitstaligen in België zal het systeem bekend staan onder de naam Cinecheck. Het nieuwe classificatiesysteem omvat 6 inhoudspictogrammen (geweld, angst, seks, discriminatie, drugs- en/of alcoholmisbruik en grof taalgebruik) en 7 leeftijdscategorieën (alle leeftijden, vanaf 6 jaar, vanaf 9 jaar, vanaf 12 jaar, vanaf 14 jaar, vanaf 16 jaar en vanaf 18 jaar).

Aanbevelingssysteem

Kijkwijzer vormt voor ouders, begeleiders en kinderen een leidraad bij het kiezen van een bioscoopfilm, zodat ze niet voor onaangename verassingen komen te staan. Het huidige controlesysteem, dat de toegang tot bioscopen weigert voor minderjarigen, wordt vervangen door een aanbeveling, waarbij verantwoordelijkheidszin centraal staat: die van de filmsector, van de ouders of begeleiders en van de jongeren zelf.

De regelgeving is van toepassing op alle films die vanaf 8 januari 2020 voor het eerst in een Belgische bioscoop worden vertoond, met uitzondering van filmvertoningen op festivals.

Automatische classificatie

Hoe werkt het? Vóór een film in de zalen komt, moet de filmdistributeur een vragenlijst invullen over de inhoud van de film. Afhankelijk van de antwoorden wijst het Kijkwijzersysteem aan de film automatisch een leeftijdscategorie en mogelijks een of meer inhoudscategorieën toe. Distributeurs en exploitanten zijn vervolgens verplicht om de pictogrammen te vermelden op het informatie- en promotiemateriaal. Wie het niet eens is met de uiteindelijke classificatie, kan daar een klacht over indienen.

Bij de oude regeling (op basis van de wet van 1 september 1920) kregen films de classificatie  ‘kinderen niet toegelaten’ (verboden tot 16 jaar) of ‘kinderen toegelaten’. Die bijna honderdjarige regelgeving wordt sinds enige tijd als achterhaald, onaangepast en onuitvoerbaar beschouwd. De leeftijd van de kijkers is namelijk moeilijk te controleren bij aankoop van bioscooptickets via internet of aan automaten. Bovendien is de wijze van mediaconsumptie door de jaren heen ook sterk veranderd.

Er wordt een communicatiecampagne gelanceerd om het grote publiek op de hoogte te brengen van het nieuwe classificatiesysteem. Alle informatie over de films en hun pictogrammen is beschikbaar op www.kijkwijzer-cinecheck.be.